Băng tải Inox sàn lọc

Băng tải Inox sàn lọc dùng trong ngành chế biến thủy hải sản,

Băng tải dùng trong đông lạnh

Sản xuất bởi Công Ty Thuận Tài