Thông tin công ty đang được cập nhật

Mã số 0316479029 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thuận Tài Steel Mesh.

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thuận Tài Steel Mesh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316479029 kể từ ngày 11/09/2020.