Sản lượng thép thô tháng 1 của Mỹ và Trung Quốc đồng loạt giảm so với cùng kỳ

 Tổng sản lượng thép thô của 64 quốc gia báo cáo lên Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) đạt 139,4 triệu tấn trong tháng 1, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản lượng thép thô tháng 1 của Trung Quốc, theo ước tính của Worldsteel, là 67 triệu tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, sản lượng thép thô tháng đầu năm của Nhật Bản và Ấn Độ cùng đạt 9 triệu tấn, tăng lần lượt 0,3% và 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại châu Âu, sản lượng thép thô tháng 1 của Italy đạt 2 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Pháp sản xuất 1,4 triệu tấn thép thô trong tháng 1, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, sản lượng của Tây Ban Nha đạt 1,1 triệu tấn, giảm 1% so với tháng 1/2017.

Sản lượng thép thô tháng 1 của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2017 lên 3,2 triệu tấn.

Tại Mỹ, sản lượng thép thô đạt 6,8 triệu tấn trong tháng đầu năm 2018, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Brazil sản xuất 2,9 triệu tấn thép thô trong tháng 1, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ lệ công suất sử dụng (capacity utilisation rate) của ngành sản xuất thép thô tại 64 quốc gia trong tháng 1 đạt 70%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với tháng 12/2017.