Thuận Tài Steel Mesh

Cổ phiếu liên quan đến thép tăng điểm tại Bursa Malaysia trên báo cáo của Moody’s, trong đó cơ quan đánh giá cho biết triển vọng của các công ty thép được Moody’s đánh giá cao tại Châu Á năm 2018, bởi vì lợi nhuận sẽ ổn định trong giai đoạn này, sau khi được cải thiện đáng kể vào năm 2017.

Trong báo cáo “Thép – Châu Á, Triển vọng 2018”, một cán bộ cấp cao của Moody’s, Kai Hu cho biết lợi nhuận ổn định của các nhà sản xuất thép châu Á có thể sẽ tiếp tục được củng cố bởi việc loại bỏ công suất sản xuất thép dư thừa ở Trung Quốc và nhu cầu ổn định ở khắp châu Á nói chung.

Công suất sản lượng thép ở Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm do cải cách mặt nguồn cung và các biện pháp bảo vệ môi trường của Chính phủ Trung Quốc; các nhân tố sẽ làm giảm sự dư thừa nguồn cung ở Châu Á.

Moody’s giải thích Trung Quốc dẫn dắt triển vọng đối với các công ty thép ở Châu Á, vì nước này đại diện cho tiêu thụ cũng như sản xuất thép lớn nhất trong khu vực.

Ông Hu nói thêm “Nhu cầu thép Châu Á nói chung sẽ vẫn ổn định, với tăng trưởng nhu cầu nở rộ ở Đông Nam Á và Nam Á, và tăng trưởng đi ngang ở Trung Quốc

Báo cáo của Moody cho biết triển vọng ổn định của các nhà sản xuất thép ở châu Á cũng phản ánh chỉ số quản lý thu mua của Trung Quốc, vẫn duy trì trên 50, cho thấy hoạt động sản xuất tăng lên; tình hình tích cực cho nhu cầu thép.

Trong số các nước sản xuất thép lớn của châu Á, điều kiện hoạt động sẽ là hỗ trợ mạnh mẽ nhất ở Ấn Độ do nhu cầu trong nước và các biện pháp bảo hộ tăng, mặc dù giá nguyên liệu tăng và công suất mới tăng.

Nhu cầu trong nước sẽ ổn định ở Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với nỗ lực của các nhà sản xuất thép để cắt giảm chi phí và tăng sản xuất các sản phẩm cao cấp, nên sẽ giữ lợi nhuận cho các công ty ở hai thị trường này cao hơn so với mức năm 2015 – 16.

Nguồn:

Cổ phiếu ngành thép tăng lên trong triển vọng tích cực năm 2018