Thuận Tài Steel Mesh

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

Danh sách được chọn ra từ top VNR 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 18 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN

CEO: Trần Ngọc Chu MST: 3700381324 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
2 41 CÔNG TY CP THÉP NAM KIM

CEO: Phạm Mạnh Hùng MST: 3700477019 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
3 67 CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

CEO: Nguyễn Thanh Trung MST: 3700255880 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
4 170 CÔNG TY CP ĐẠI THIÊN LỘC

CEO: Nguyễn Thanh Loan MST: 3700381282 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
5 193 CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

CEO: Lê Hoàng Hà MST: 0100776445 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
6 239 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG

CEO: Trịnh Tiến Dũng MST: 0301932246 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
7 279 CÔNG TY TNHH MTV THÉP ĐẠI THIÊN LỘC

CEO: Lâm T Kim Phượng MST: 3701295237 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
8 284 CÔNG TY CP NỘI THẤT HÒA PHÁT

CEO: Doãn Gia Cường MST: 0100385089 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
9 297 CÔNG TY TNHH HOÀNG VŨ

CEO: Vũ Tiến Dũng MST: 0100774920 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
10 305 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á

CEO: Nguyễn Thị Mai Phương MST: 0100366248 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
11 329 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SUNHOUSE

CEO: Nguyễn Đại Thắng MST: 0101976905 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
12 376 CÔNG TY CP NHÔM SÔNG HỒNG

CEO: Nguyễn Minh Kế MST: 2600213532 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
13 397 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

CEO: Nguyễn Lê Anh Tuấn MST: 1100641143 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
14 413 CÔNG TY CP KHOÁ VIỆT – TIỆP

CEO: Đỗ Văn Hoà MST: 0100100537 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
15 450 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

CEO: Đoàn Đắc Học MST: 0301838116 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại
16 466 CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CEO: Nghiêm Phú Hùng MST: 0307526635 Ngành nghề: Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại