Thuận Tài Steel Mesh

Thép mạ kẽm nhúng nóng: Số liệu hải quan cho biết, xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của Đài Loan trong tháng 12/2017 đạt 104.123 tấn. Trong đó, xuất khẩu sang Bỉ giảm 23,6% nhưng xuất khẩu sang Anh và Tây Ban Nha tăng 20,8% và 68,8% theo thứ tự lần lượt.

Tại châu Á, xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng tăng 0,8% và 42,9% theo thứ tự lần lượt. Xuất khẩu sang Thái Lan giảm 10,3% so với tháng 11/2017, xuất khẩu sang Mỹ giảm 2,8%, trong khi sang Mexico tăng 56,6% và Australia tăng.

Trong tháng 12/2017, Đài Loan nhập khẩu khoảng 10.817 tấn thép mạ kẽm nhúng nóng, giảm 0,9% so với tháng trước đó, nhập khẩu từ Đất nước mặt trời mọc Bản và Trung Quốc đại lục tăng, nhập khẩu từ các thị trường khác giảm, đặc biệt nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm 78%.

Nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng của Đài Loan trong tháng 12/2017 đạt 10.817 tấn, giảm 0,9% so với tháng trước đó, chủ yếu nhập khẩu từ Đất nước mặt trời mọc Bản, Việt Nam và Trung Quốc đại lục.

Thép Cac bon: Thống kê của Hiệp hội Ngành công nghiệp sắt và thép Đài Loan, nhập khẩu sản phẩm thép cac bon của Đài Loan trong tháng 12/2017 đạt 121.560 tấn, tăng 2% so với tháng trước đó. Xuất khẩu đạt 832.770 tấn, tăng 2% so với tháng trước đó.

Trong số đó, nhập khẩu sản phẩm thép cán nóng đạt 40.060 tấn, tăng 10% so với tháng trước đó, thép cuộn mạ màu tăng 42%, thép cuộn tăng 70%, thép thương phẩm tăng 64%.

Trong khi đó, xuất khẩu sản phẩm thép cán nóng đạt 373.200 tấn, tăng 9% so với tháng trước đó, sản phẩm thép cán nguội đạt 120.440 tấn, tăng 18%, thép cuộn tăng 13%, thép thương phẩm chữ U tăng mạnh 165%.

Thép ống hàn: Xuất khẩu thép ống hàn của Đài Loan trong tháng 12/2017 đạt 33.677 tấn, giảm 16% hoặc 40.132 tấn so với tháng trước đó. Trong số đó, Đài Loan xuất khẩu sang Mỹ và Australia đạt 20.589 tấn và 3.231 tấn theo thiết bị tự lần lượt.

Năm 2017, xuất khẩu thép ống hàn đạt 376.350 tấn, tăng 84% so với 204.559 tấn năm trước đó. Trong khi đó, xuất khẩu thép ống hàn sang Mỹ đạt 247.000 tấn, chiếm 66% trong tổng khối lượng xuất khẩu, tăng 168% hoặc 90.000 tấn so với năm trước đó.

Thép không gỉ: Thống kê từ Hiệp hội Ngành công nghiệp sắt và thép Đài Loan, nhập khẩu sản phẩm thép không gỉ của Đài Loan trong tháng 12/2017 đạt 78.900 tấn, giảm 34% so với tháng trước đó, xuất khẩu đạt 129.300 tấn, tăng 15% so với tháng trước đó.

Trong số đó, nhập khẩu thép tấm cán nóng đạt 63.900 tấn, giảm 63% so với tháng trước đó, thép tấm cán nguội đạt 10.700 tấn, giảm 12% so với tháng trước đó, thép cuộn đạt 21.00 tấn, giảm 41% so với tháng trước đó, thép thương phẩm đạt 94 tấn, tăng 34% so với tháng trước đó.

Trong khi đó, xuất khẩu thép tấm cán nóng đạt 21.100 tấn, tăng 7% so với tháng trước đó, thép tấm cán nguội đạt 77.600 tấn, tăng 19% so với tháng trước đó, thép ống đạt 15.260 tấn, tăng 21% so với tháng trước đó, thép thanh đạt 1.690 tấn, tăng 28% so với tháng trước đó, thép cuộn đạt 13.195 tấn, thép thương phẩm đạt 380 tấn, giảm 27% so với tháng trước đó.

Nguồn: https://medium.com/@duanmoitruong/c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%B4ng-tin-gi%C3%A1-s%E1%BA%AFt-th%C3%A9p-tr%C3%AAn-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-hi%E1%BB%87n-nay-qua-24g-f197bc6342fb